top of page

PRIVACY

ERVARING. RESPECT. RESULTATEN.

Privacy Disclaimer

PRIVACY DISCLAIMER

Het advocatenkantoor Phariseau & Mattelin beschermt uw persoonsgegevens en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, … tegen te gaan, en dit conform de Europese Verordening voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, van toepassing vanaf 25 mei 2018.

 

Het doel van deze privacyverklaring is u te informeren over welke soort gegevens het kantoor kan verwerken, de reden waarom het die gegevens verwerkt, hoe lang  de gegevens worden bewaard en hoe u uw rechten kan uitoefenen in overeenstemming met de geldende regelgeving.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is : Phariseau & Mattelin Advocaten BV, tel. 09/2323000 en mail : info@phma-law.be

1. Persoonsgegevens

De vennootschap Phariseau & Mattelin Advocaten BV kan volgende persoonsgegevens verwerken, in het kader van haar activiteiten als advocatenkantoor.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam;

 • Geslacht;

 • Geboortedatum;

 • Geboorteplaats;

 • Adresgegevens;

 • Telefoonnummer / gsm nummer;

 • E-mailadres;

 • Bankrekeningnummer:

 • Andere persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt of die ons worden verstrekt in het kader van de uitoefening van onze activiteiten als advocatenkantoor;

 

Het kantoor verwerkt soms ook  bijzondere gegevens van u (bv. gerechtelijk verleden, politieke opvattingen,…) MAAR ENKEL  indien dit noodzakelijk zou zijn voor de uitoefening van onze activiteiten als advocatenkantoor, of wanneer u die zelf aan ons actief meedeelt.

2. Doel verwerking

Ons kantoor verwerkt de persoonsgegevens enkel en alleen in het kader van onze werking als advocatenkantoor, bijvoorbeeld bij behandeling van uw dossier, het uitoefenen van gerechtelijke mandaten, de organisatie van ons kantoor, het voldoen aan onze wettelijke en boekhoudkundige verplichtingen,…

 

3. Termijn van bewaring van persoonsgegevens

 

Ons kantoor verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens enkel voor de periode waarin dit absoluut noodzakelijk is.

 

Om die periode te bepalen, dient rekening gehouden te worden met een aantal criteria, o.a. :

 

 • bij de behandeling van een dossier tot wanneer het dossier op ons kantoor wordt afgesloten en bijkomend nog tot vijf jaar nadien;

 • een beperkt aantal persoonsgegevens, nl. voor- en familienaam en alle bijhorende contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer e.d.m.) worden langer bewaard owv. eventuele deontologische verplichtingen (tegenstrijdigheid van belangen);

 • als u gerechtsdeurwaarder, notaris, expert,.. bent, dan kan het kantoor uw gegevens bewaren zolang als de periode duurt waarin u de functie uitoefent;  

 

4. Delen van uw persoonsgegevens met derden

Wij garanderen de geheimhouding van uw persoonsgegevens binnen ons kantoor conform de geldende normen inzake het beroepsgeheim en/of de discretieplicht en de regels omtrent privacy.

Uitzonderingen : het vervullen van onze wettelijke verplichtingen, het meedelen van de strikt relevante informatie aan gerechtsdeurwaarders/notarissen/experts…, het opmaken van conclusies voor de rechtbank, het pleiten zelf voor een rechtbank,…

 

5. Uw rechten

U heeft ten allen tijde het recht als betrokkene om het kantoor te verzoeken uw gegevens  te wijzigen, te wissen of de opslag ervan te beperken.

 

Alle communicatie m.b.t. uw rechten, dient u te verzenden naar : info@phma-law.be

 

Om zeker te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, zodat we u kunnen identificeren.

 

U heeft het recht om, in plaats van met ons kantoor te communiceren,  klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (tel. 02/2744800 voor alle verdere inlichtingen) indien u van oordeel zou zijn dat het kantoor niet in overeenstemming met de geldende regelgeving werkt.

Algemeen Contact Gegevensbescherming

 

Phariseau & Mattelin Advocaten

Jules Mac Leodstraat 29

9050 Gent (Gentbrugge)

info@phma-law.be

bottom of page