top of page

ERFRECHT

(ERFENISSEN, SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN)

U wordt overmand door verdriet omwille van het overlijden van één van uw dierbaren, maar krijgt naast dit intens verdriet ook te maken met de afhandeling van de nalatenschap?

 

U wordt geconfronteerd met de uitvoering van testamenten en legaten, die eventueel voor betwisting vatbaar zijn?

 

U heeft een schenking gekregen en weet niet op welke manier dit te interpreteren in het kader van de afhandeling van de nalatenschap?

 

U wil vermijden dat uw kinderen na uw overlijden onderling ruzie zouden maken en wenst op voorhand een erfovereenkomst op te maken?

 

U wenst uw vermogen zo veel als mogelijk fiscaal te optimaliseren, zodat ook uw nakomelingen er goed bij varen ? Raadpleeg ons dan in verband met successieplanning!

 

U bent een nieuw samengesteld gezin en weet niet wat er zal gebeuren bij het overlijden van uw partner en bent bevreesd voor de houding van uw stiefkinderen/pluskinderen na het overlijden van uw partner?

 

Ook dan is het advies van een ervaren advocaat essentieel en ons kantoor kan die advisering verlenen.

ERVARING. RESPECT. RESULTATEN.

bottom of page