top of page

SAMENWONINGSRECHT (FEITELIJKE EN WETTELIJKE SAMENWONING, VEREFFENING NA RELATIEBREUK)

U bent niet gehuwd, omdat u niet geloofde in een ‘boterbriefje’? U heft wel kinderen, waarvoor u de beste regeling wenst? U heeft ook samen zaken aangekocht, zoals een onroerend goed, samen gespaard etc?

Ook dan is een evenwichtige overeenkomst essentieel en wordt u best bijgestaan door een team van ervaren advocaten. Dit geldt zowel voor onderhandelingen met het oog op een overeenkomst als voor een eventuele procedure.

ERVARING. RESPECT. RESULTATEN.

bottom of page