top of page

ECHTSCHEIDINGRECHT & HUWELIJKSVERMOGENSRECHT (VEREFFENING VERDELING NA ECHTSCHEIDING)

U hebt echtelijke moeilijkheden en wordt geconfronteerd met emotionele stress, maar ook met de daarbij horende juridische rompslomp? U weet niet goed hoe u het onderhoudsgeld voor uzelf of uw kinderen moet begroten? U wenst het verschil te kennen tussen een echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) en een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk (EOO)?

Of het nu om onderhandelingen gaat om tot een evenwichtige echtscheidingsovereenkomst te komen - ook wat de kinderen betreft -, dan wel om een procedure, waarbij de rechten van uzelf en de kinderen zeker moeten gegarandeerd worden, het advocatenkantoor Phariseau & Mattelin begeleidt u steeds vakkundig bij al uw vragen.

 

U wordt bijgestaan door advocaten, met veel ervaring in deze materie (30 jaar voor mter. Phariseau), omdat een gedegen kennis en ‘praktische’ advisering hierin essentieel is.

ERVARING. RESPECT. RESULTATEN.

bottom of page