top of page

FISCAAL RECHT

(INKOMSTENBELASTINGEN, BTW, REGIONALE BELASTINGEN)

Meester Christ Mattelin heeft 30 jaar ervaring in fiscale materies, vooral betwistingen met de fiscus in elk stadium van de administratieve procedure.

 

Hij bemiddelt met de fiscus en voert ook fiscale procedures voor de Rechtbanken en Hoven van Beroep.

ERVARING. RESPECT. RESULTATEN.

bottom of page