top of page

PUBLICATIES CHRIST MATTELIN

ERVARING. RESPECT. RESULTATEN.

MATTELIN, C., De Brepolsdoctrine en een zaakvoerder in loondienst, A.F.T. 1992, 290.

 

MATTELIN, C., Aftrek overnameprijs en veinzing; beginselen van behoorlijk bestuur en stilzwijgende akkoorden, A.F.T. 1992, 335-336.

 

MATTELIN, C., Geveinsde groepsverzekeringscontracten en geheime commissielonen, A.F.T. 1992, 148-150.

 

MATTELIN, C., Het recht om de roerende voorheffing, die aan de bron was afgehouden op aan de vaste inrichting betaalde dividenden (die op vaste deelnemingen betrekking hadden), te verrekenen, A.F.T. 1993, 291-294.

 

MATTELIN, C., Art. 13bis K.B. W.I.B.; de omdeling van aftrekbare sociale bijdragen in geval van Belgische en buitenlandse inkomsten, A.F.T. 1993, 55-56.

 

MATTELIN, C., Belasting op stopzettingsmeerwaarden, A.F.T. 1994, 189-192.

 

MATTELIN, C., Fiscale aspecten van onroerend goed binnen het kader van bedrijfsorganisaties (fusie, splitsing en inbreng van bedrijfstak), bijdragen in boek: Fiscaal Praktijkboek '97-'98. Directe belastingen, 417-455.

 

MATTELIN, C., Wet houdende fiscale en andere bepalingen. Wijzigingen inzake reorganisaties, Fisc.Act. 1999, afl. 3, 1-7.

 

MATTELIN, C., STORME, D., Voorzieningen. Terugvordering Maribel bis en ter wettelijk geregeld, Fisc.Act. 2000, afl. 5, 1-3.9

 

MATTELIN, C., De sanctieregeling bij het werken met niet-geregistreerde aannemers, bijdragen in boek: De nieuwe wetgeving inzake aannemersregistratie. Een praktijkgerichte commentaar, 155-185. 

 

MATTELIN, C., STORME, D., De onderzoekstermijn en de buitengewone aanslagtermijn in de directe belastingen: wanneer verlengd met twee jaar?, A.F.T., 2001, 267-276.

 

MATTELIN, C., DE MEYER, N., Info-kap-rulings: werking en correctiemechanisme, A.F.T. 2002, 70-81.

 

MATTELIN, C., Bestuurdersbezoldigingen: waar belastbaar?, Fiscoloog (I.) 2003, afl. 236, 1-3.

 

MATTELIN, C., Verliesverrekening en aftrekken binnen E.U.: nieuwe tendens?, Fiscoloog (Internationaal) 2003, afl. 232, 5-7.

 

MATTELIN, C., WALLYN, T., Internationale verliesverrekening - recente tendensen, bijdragen in boek: Fiscaal Praktijkboek 2003-2004, Directe belastingen, 47-87 – 2003.

ADVOCAAT

CHRIST MATTELIN

bottom of page