top of page

SOCIAAL (STRAF)RECHT

U wordt als werknemer geconfronteerd met een ontslag, al dan niet om dringende redenen, waarbij de arbeidswetgeving niet correct werd gerespecteerd?

 

U wordt als werkgever geconfronteerd met een werknemer die zijn verplichtingen niet nakomt, maar weet niet hoe hier mee om te gaan?

 

U wordt geconfronteerd met de sociale inspectie – u heeft de arbeidsreglementering en/of de bepalingen uit het sociaal strafwetboek niet correct nageleefd - en heeft hiervoor advies en bijstand nodig?

 

Ook hier kan u bij Phariseau & Mattelin advocaten rekenen op een degelijke expertise in het arbeidsrecht en sociaal strafrecht.

ERVARING. RESPECT. RESULTATEN.

bottom of page