PRIVACY DISCLAIMER

ERVARING. RESPECT. RESULTATEN.

 

PRIVACY DISCLAIMER

Phariseau & Mattelin Advocaten dankt u voor uw bezoek aan deze website en dankt u voor uw interesse in ons kantoor.

Bij Phariseau & Mattelin Advocaten hechten wij het grootste belang aan de bescherming van gegevens.

 

Dit document informeert u over hoe wij bij Phariseau & Mattelin Advocaten de regels inzake gegevensbescherming naleven, welke informatie wij verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website en hoe deze wordt gebruikt. Eerst en vooral: uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in de volgende gevallen en zullen in andere gevallen niet worden gebruikt zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Verzamelen van gegevens​

Bij het bezoeken van de website van Phariseau & Mattelin Advocaten wordt algemene informatie automatisch verzameld (met andere woorden, niet door middel van registratie). Deze informatie wordt niet opgeslagen als persoonsgegevens. 

 

De gebruikte webservers slaan volgende gegevens standaard op:

  • De website via dewelke u onze website bezocht

  • De pagina’s die u bezoekt terwijl u onze website raadpleegt

  • Uw IP-adres

  • De naam van uw IP organisatie

  • De naam van uw Web browser en de taalinstelling

  • Het besturingssysteem van uw toestel

 

Deze informatie wordt gekoppeld aan een automatisch gegenereerd gebruikersprofiel. We gebruiken deze informatie om de aantrekkelijkheid, de inhoud en de functionaliteit van onze website te verbeteren.

 

In het geval gegevens worden doorgegeven aan externe service providers, hebben we technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat de regelgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens worden enkel verzameld wanneer u ons deze verschaft bijvoorbeeld bij het registreren, het invullen van formulieren, het verzenden van e-mails en bij een vraag om inlichtingen of bij een commerciële vraag.

 

Uw persoonsgegevens blijven binnen onze vennootschap en onze provider en zullen in geen enkele vorm door ons of door onze aangestelden aan derden worden bekendgemaakt. De door ons verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om onze verplichtingen te vervullen of voor een ander doel op strikte voorwaarde dat u daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

 

U kunt uw toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken te allen tijde wijzigen door een aangetekend schrijven te sturen waarin u te kennen geeft dat u uw toestemming voor de toekomst intrekt, te richten aan het hieronder vermelde adres ter attentie van de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming (zie hieronder voor de contactgegevens).

 

Bewaren van gegevens

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de dienst te verrichten die u hebt aangevraagd of waarvoor u toestemming hebt gegeven, mits er geen andersluidende wettelijke bepalingen bestaan, zoals bijvoorbeeld in geval van verplichte bewaringstermijnen krachtens handels- of fiscale voorschriften.

 

Veiligheid

 

Phariseau & Mattelin Advocaten neemt technische en organisatorische beschermingsmaatregelen om de door u vrijgegeven informatie te beschermen tegen opzettelijk of onopzettelijk misbruik, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Daar waar persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, wordt de informatie in versleutelde vorm doorgegeven om misbruik van de gegevens door derden te voorkomen. 

 

Onze beschermingsmaatregelen worden voortdurend herzien en bijgewerkt in overeenstemming met de nieuwste technologie.

 

Recht van toegang en verbetering van gegevens

 

U hebt het recht om informatie over al uw opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen, ze te ontvangen, te bekijken en indien nodig, te wijzigen of te verwijderen. Hiertoe volstaat het een aangetekend schrijven te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming (zie hieronder voor de contactgegevens). Verwijdering van uw persoonsgegevens zal worden gedaan tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de betrokken informatie te bewaren.

 

Cookie informatie​

In de website van Phariseau & Mattelin Advocaten wordt gebruik gemaakt van cookies om de inhoud van de website beter te kunnen afstemmen op de behoeften en voorkeuren van de website bezoekers en terugkerende gebruikers te identificeren en te volgen.

U kunt als websitebezoeker de installatie van cookies weigeren, maar dan is het mogelijk dat sommige onderdelen van deze websites niet of niet optimaal werken. 

 

Als u de website van Phariseau & Mattelin Advocaten bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen, dan gaan we ervan uit dat u het gebruik van cookies in onze websites aanvaardt. 

 

Lees hieronder ons cookie beleid voor meer informatie over welke gegevens worden bijgehouden en over de mogelijkheid om cookies op elk moment te blokkeren of te verwijderen.

 

Cookie beleid

 

Een cookie is een hoeveelheid data dat door de server van een website naar de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat gestuurd wordt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de website uw browser opnieuw herkennen en de website dynamisch aanpassen aan uw voorafgaande acties op de website. 

 

De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft dus geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

 

De Phariseau & Mattelin Advocaten website maakt gebruik van volgende cookies:

 

1. Noodzakelijke cookies: Om uw specifieke voorkeuren te kunnen bijhouden zijn cookies noodzakelijk. Indien u deze cookies weigert, dan kan de website geen rekening houden met uw voorkeuren.

2. Tracking cookies: De tracking cookies zijn de cookies die toelaten om een profiel op te bouwen van elke unieke bezoeker. Per unieke bezoeker wordt bijgehouden wanneer u welke pagina’s bekijkt.

3. Cookies van derden: Soms wordt op de website van Phariseau & Mattelin Advocaten verwezen naar onderdelen van externe websites. Het is mogelijk dat door deze externe websites ook cookies worden aangemaakt.

Voor meer informatie over de aanmaak van cookies door deze websites raden wij u aan de privacy policy van deze websites afzonderlijk te controleren.

 

Beheer van cookies

 

Op volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren en te verwijderen: http://www.aboutcookies.org/

 

Als u bestaande cookies op uw computer wilt verwijderen, kijk dan in de handleiding van uw browser door op “Help” te klikken in het menu van uw browser en zoek naar “cookies beheren”.

 

Door de bestaande cookies van de website van Phariseau & Mattelin Advocaten te verwijderen, trek je ook je gegeven toestemming in en zal je automatisch opnieuw de vraag krijgen om ons cookiebeleid te accepteren.

Contact

 

Ondervindt u problemen of heeft u vragen of ideeën, gelieve u dan te wenden tot de vertegenwoordiger inzake gegevensbescherming  bij Phariseau & Mattelin Advocaten, die u graag zal verder helpen. 

Door de voortdurende ontwikkeling van het internet zijn we genoodzaakt onze regels inzake gegevensbescherming van tijd tot tijd aan te passen. We behouden ons het recht voor om op elk moment de gepaste wijzigingen door te voeren.

Algemeen Contact Gegevensbescherming

 

Phariseau & Mattelin Advocaten

Jules Mac Leodstraat 29

9050 Gent (Gentbrugge)

Ann Phariseau - Christ Mattelin

info@phma-law.be

Phariseau & Mattelin Advocaten

Jules Mac Leodstraat 29

9050 Gent (Gentbrugge)

Tel.: 09/232.30.00

Fax: 09/232.53.70

PHARISEAU & MATTELIN

ADVOCATEN

©2019 door Phariseau & Mattelin Advocaten. Met trots gemaakt door KridoDesign - +32 0475/78.32.01